Inovativni prvi bicikl koji se pokreće snagom vodika zamislila je i realizirala docentica fakulteta strojarstva i brodogradnje Ankica Đukić. Na svome radnom mjestu u Laboratoriju za energetska postrojenja došla je na ideju da napravi potpuno ekološki bicikl na vodik. Kako je došla na ideju stvaranja baš tako zanimljivog bicikla i koji su joj daljnji planovi pročitajte u nastavku

1. Kako ste procijenili da je ideja stvaranja bicikla na vodik upravo ono što ljudima treba?
Kako je na cestama veliki broj bicikla, došla sam na ideju da bi moja prva primjena vodika kao goriva mogla krenuti upravo s biciklom kao jednostavnim prijevoznim sredstvom. Moja motivacija i cilj su bili povezivanje dva sustava: komercijalno dostupnog bicikla pedeleca i komercijalno dostupnog vodikovog sustava opće primjene. Instalirani vodikov sustav pomaže biciklistu voziti kada je potrebno, npr. kod uzbrdice ili po ravnom ukoliko želi voziti brže ili se jednostavno želi malo odmoriti. Mislim da ljudi prepoznaju i cijene dobre ideje, znanje i kada se primjenom tog znanja realizira konkretan sustav, odnosno proizvod neovisno o tome hoće li ga koristiti ili ne.
S obzirom na svijest o globalnom zatopljenju i važnosti zaštite okoliša, trendovi na tržištu danas su takvi da je vodik sastavni dio gotovo svih energetskih strategija i europskih direktiva. Tako je EU izdala direktivu po kojoj je potrebno osigurati protočnost vozila na vodik na način da se osigura punjenje vodika svakih 300 km do 2025. godine. Velike svjetske naftne kompanije i automobilska industrija podupiru takav razvoj događaja jer se već prilično jasno razabire kraj naftne ere (ne toliko zbog nedostatka rezervi koliko zbog ugrožavanja okoliša). Milijarde dolara već su potrošene za istraživanja i razvoj vodikovih gorivnih članaka koja su uz privatni sektor financirale vlade EU, SAD-a, Kanade i Japana. Istraživanja vodikovih gorivnih članaka, demonstracijski projekti i njihova primjena prisutni su u svim okvirnim programima EU kao jedna od sedam ključnih tehnologija 21. stoljeća. Zbog toga je važno da se ta new age tehnologija na vrijeme prihvati i uvrsti u energetsku strategiju Republike Hrvatske te da se osigura potpora razvoju sustava vodikovih tehnologija.
Činjenica da u Norveškoj od 2018. godine neće biti moguće registrirati automobile s unutarnjim izgaranjem samo potvrđuje vrijednost ovakvog tipa bicikla kao hrvatskog proizvoda. U širem smislu, ovaj bicikl na vodik prvi je korak ka polaganom uvođenju vozila na vodik na hrvatske ceste (gradske službe, poštanski uredi, komunalne službe, viličari u skladištima, itd.).

2. Koliko je bilo zahtjevno napraviti taj isti bicikl?
Bicikl je bilo prilično zahtjevno napraviti. Električni pogon čine BLDC motor, Li-ion baterija, osjetnik torzije, osjetnik brzine, osjetnik temperature, napona i električne struje, a kontroler vodikovog sustava uglavnom kontrolira protok vodika ovisno o zahtijevanoj električnoj struji. Glavni problemi povezivanja pedeleca i vodikovog sustava bili su nedostupnost tehničkih detalja mikrokontrolera. Električna struja iz originalne Li-ion baterije trebala je biti zamijenjena električnom strujom iz vodikovog sustava, a svaki od ta dva sustava optimizirani su za vlastiti rad na način da imaju vlastite osjetnike i mikrokontrolere. Dakle, osnovni problem koji je uspješno riješen je zamjena Li-ion baterije vodikovim sustavom pri čemu je najteži dio bio integracija nadzorne i upravljačke elektronike oba sustava jer su isporučeni od različitih proizvođača.
Aktivnosti na kojima već radim, a koje su nastavak na bicikl, odnose se na projektiranje sustava fotonaponski članci, instalacija te povezivanje u zajednički sustav pohrane električne energije u vodik. Na taj način osigurava se proizvodnja vodika korištenjem obnovljivih izvora energije, odnosno Sunčeve energije, a koja će se dalje koristiti za pogon bicikla (a u dogledno vrijeme i drugih vozila na vodik) preko gorivnih članaka. Time će se osigurati cjelodnevna autonomija bicikla. Na ovaj način osigurana je i proizvodnja i korištenje vodika bez popratnih emisija CO2.

3. Vidite li sebe u poduzetničkim vodama jednog dana?
Da! S obzirom na malu zastupljenost informacija o vodiku kao gorivu i spremniku energije, dobiva se krivi dojam o njegovu današnjem statusu. Kada se govori o čistijem transportu, trenutno se na tržištu Republike Hrvatske polagano pozicioniraju električna vozila. No, njihov glavni nedostatak je višesatno punjenje, a električna energija koju koriste dolazi izvorno najvećim dijelom iz termoelektrana na fosilna goriva, znači uz popratnu emisiju CO2 i NOx. Zato se u dogledno vrijeme očekuje zamjena električnih vozila na pogon baterijama električnim vozilima na pogon vodikovim gorivnim člancima. Uključivanjem u poduzetničke vode želim skrenuti pozornost na važnost uvođenja vodikovih tehnologija s uporištem u prethodno spomenutoj EU direktivi o protočnosti vozila na vodik na svakih 300 km. Ukoliko se prihvati na vrijeme, Republika Hrvatska može razviti vlastitu strategiju uvođenja vodikovih tehnologija te se na taj način promovirati kao zemlja svjesna važnosti održivog razvoja i zaštite okoliša. Time se širom otvaraju vrata za ulazak na konkurentno europsko, ali i svjetsko tržište.
Ideja mi je nastaviti s daljnjim razvojem sustava na istom biciklu, odnosno mogućnost izbora izvora električne struje tijekom bicikliranja, zatim daljnji razvoj čistog vodikovog bicikla (potpuna eliminacija originalne Li-ion baterije). Očekivani rezultat je optimizirani vodikov bicikl te prijelaz s metalnog hidrida na spremnik stlačenog vodika i/ili na lakši niskotlačni kemijski spremnik, te konstrukcija vodikove punionice uz korištenje Sunčeve obnovljivih izvora energije i elektrolizatora za proizvodnju vodika.
Integracijom vodika u javni i privatni sektor kroz promociju i korištenje ovog bicikla povećat će se zainteresiranost javnosti za prijelazom na nove tehnologije i to je upravo moj cilj!

4. Koje je Vaše mišljenje o ženama u poduzetništvu? Jesu li poduzetnice u Vašoj branši prihvaćene i ravnopravne?
Mislim da ako imaš dobru ideju i razvijenu strategiju, onda nije bitno radi li se o muškarcu ili ženi jer naša dostignuća i ostvareni rezultati nas zapravo pozicioniraju u društvu. Važno je imati želju, upornost, ambiciju i vjerovati u ono što se radi pa uspjeh neće izostati. Naravno, uvijek treba imati i ono malo sreće pa pogoditi najbolji trenutak za predstavljanje bilo ideje bilo gotovog proizvoda na prilično zasićenom konkurentnom tržištu. Vrlo je važno doći do krajnjih korisnika jer ako korisnici u vašem projektu prepoznaju vrijednost i korisnost onda se možete smatrati uspješnom, jer korisnici su oni koji na kraju odlučuju.
Ja sam vrlo zadovoljna jer je ovaj moj realizirani prototip bicikla pobudio veliki interes javnosti i ovdje doma i u inozemstvu te svakodnevno dobivam pohvale, čestitke, potporu za daljnji razvoj i prijedloge suradnje te mogu za sebe vrlo jasno reći da sam i prihvaćena i ravnopravna.

5. Smatrate li da svaka žena može biti poduzetnica? Zašto?
Smatram da svaka žena može biti poduzetnica, ukoliko to želi. Zašto? Pa pročitala sam negdje ovo: Ako ne ja, tko? Ako ne sada, kada? .

Komentari

komentara