Ana Mandac obnaša dužnost pomoćnice ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Kao pomoćnica ministra u Upravi za poduzetništvo i obrt, zajedno sa svojim timom osmišljava i provodi projekte usmjerene ka jačanju poduzetništva, čiji važan i neizostavan dio čini poduzetništvo žena.

Ovako opisuje sebe kroz prizmu snage žene:

Iz rodne Banja Luke, u kojoj sam završila osnovnu školu i gimnaziju, tijekom ratnih godina s obitelji selim u Zagreb, koji od tada postaje mjesto moga života i rada. Udana sam i mama petnaestogodišnjeg sina. Nakon diplome stečene na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu nastavila sam se profesionalno usavršavati osobito na području osobnog razvoja te sam završila edukaciju Geštalt psihoterapije te edukaciju za imago terapeuta.

Sva stečena znanja primjenjivala sam tijekom rada u privatnom sektoru kao vlasnica obrta, ali i kao članica Obora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom Saboru, zamjenica te predsjednica nadzornog odbora Badel 1862 d.d. te tijekom rada u svojstvu vanjskog stručnog suradnika CZSS u Zagrebu. Sudjelovala sam u provedbi edukacije „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini na učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU“ u sedam županija u RH u kontinuitetu pet godina te vodila različite projekte, organizirala pisanje i vođenje seminara i edukacija.

Kao pomoćnica ministra u Upravi za poduzetništvo i obrt, zajedno sa svojim timom osmišljavam i provodim projekte usmjerene ka jačanju poduzetništva, čiji važan i neizostavan dio čini poduzetništvo žena. U tijeku je projekt Promocija poduzetništva, koji promovira i provodi ciljane aktivnosti s naglaskom na jačanje ženskog poduzetništva. Upravo ovaj projekt vidim kao kotačić promjene započet davno, ali neizostavan za sve one žene koje tek počinju razmišljati o uključivanju u svijet poduzetništva i kojima je potrebna podrška kako bi se na taj korak i odlučile.

Komentari

komentara